loading...
Powieści SF

Obce umysły i obce światy

Zobacz Kup

Obce światy

Nauka, religie, opowieści i legendy... wszystkie one obracają się wokół jednego centralnego motywu - przewidywania przyszłości.

Wzorce

Prawidłowiości wszechświata wewnątrz i na zewnątrz nas

Motto książki:

„Płytcy ludzie wierzą w szczęście. Silni wierzą w przyczynę i skutek.”

— Emerson

Książka opisuje zmagania ludzkości z problemem przewidywania zjawisk w przyrodzie i w świecie społecznym. Wywód okraszony jest dziesiątkami przykładów pokazujących różnorodność rozumienia związków przyczynowo-skutkowych zależnie od sytuacji, kultury, mentalności.

Wyniki wielu badań psychologicznych wskazują, że do zachowania zdrowia psychicznego ludziom potrzebna jest jeśli nie rzeczywista kontrola nad otoczeniem, to przynajmniej jej iluzja. Musimy mieć jakąś sferę życia bądź autorytet, który niósłby stuprocentową pewność co do naszej tożsamości, celów życiowych, czy poczucia wartości. Ich brak stwarza silny psychologiczny dyskomfort.

„Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, o swojej książce The Future of the Mind

Obce światy

Sztuka wojny Sun Tzu oraz 36 forteli

Traktat Sztuka wojny autorstwa Sun Zi oraz anonimowa kompilacja 36 forteli to dwie najpopularniejsze pozycje związane z chińską sztuką prowadzenia wojen. Czerpią ze wspólnego źródła, którym jest rozumienie świata utożsamiane na Zachodzie z taoizmem.

Adaptacje książki 36 forteli oraz artykuły on-line:

Wersja on-line traktatu
Omówienie w portalu Chiny.pl
Sztuka wojny? A może sztuka jej unikania?
Fragment artykułu w portalu Kresy.pl
Instynkty na celowniku
wpis na blogu Trystero.pl

Co to jest 36 forteli

Traktat Sztuka wojny autorstwa Sun Zi oraz anonimowa kompilacja 36 forteli to dwie najpopularniejsze pozycje związane z chińską sztuką prowadzenia wojen. 36 forteli nie jest systematycznym traktatem, ale kompilacją przysłów-maksym. Są to najbardziej znane chińskie podstępy wojenne. Ilustrują one nie tylko użycie forteli wojennych, ale i formułowanie planów − zwłaszcza podstępnych. W przeciwieństwie do „zwykłej” chińskiej mądrości, sztuka ich stosowania jest mądrością poza-moralną. Ich sens odnosi się do sposobów postępowania nie tylko w czasie działań zbrojnych, ale i życia codziennego. Są zaleceniami uniwersalnymi i można je zastosować w niemal w każdej życiowej sytuacji, podobnie jak zalecenia zawarte w Sztuce wojny.

Przysłowia będące częścią kompilacji to czteroznakowe chengyu, z których część odnosi się do wydarzeń historycznych, a część jest utrwaloną nazwą jakiegoś fortelu.

W oryginalnym tekście fortele podzielone są na sześć grup po sześć forteli. Podział taki jest bardzo umowny - duża część forteli wymyka się ścisłej klasyfikacji. Natomiast liczba 6 jest silnie zakorzeniona w chińskiej kosmologią i naukami Księgi przemian. Liczba 6 symbolizuje działania niejawne, związane jest z prowadzeniem wojen i zabijaniem. Jest to liczba przypisana do pierwiastka Yin (czarny kolor w słynnym symbolu taoistycznym Yin - Yang). 6 podniesione do potęgi to najwyższe nasycenie tego pierwiastka.

fragmenty

Fragmenty

Wersja on-line traktatu
Wersja skrócona przekładu 36 forteli w portalu Chiny.pl (link zewnętrzny)
Definicja fortelu i zwycięstwa
Nieszablonowa definicja tych dwóch zjawisk pozwoli ci lepiej rozumieć zmagania, w których uczestniczysz. Ściągnij PDF lub Czytaj niżej
Kluczowe prawidłowości konfliktów
Zastosuj je, aby przejąć inicjatywę i kontrolować przebieg konfliktów Ściągnij PDF lub Czytaj poniżej
Errata książki 36 forteli
Usterki wykryte w książce po jej wydaniu przejrzyj poniżej

Tematy przewodnie

John Boyd, amerykański as myśliwski i autor koncepcji cyklu OODA, definiował walkę jako

„strategiczną grę, której celem jest zmniejszenie zdolności przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymanie lub zwiększenie tych zdolności u siebie”.

W książce 36 forteli konflikt i wojna jest opisywana zgodnie z taką definicją. Dlatego esencja wszystkich porad, analiz i przykładów historycznych da się zawrzeć w poniższym fragmencie. Warto zwrócić uwagę, że opis wojny manewrowej to propozycja języka opisywania forteli, który składa się z trzech pojęć: wyprzedzenia, dyslokacji i zakłócenia. Inaczej jeszcze, wszystkie podstępy składają się z tych trzech metod działania - użytych pojedynczo, lub jednocześnie.

Co to znaczy stosować fortele i zwycięstwo, czym jest tzw. wojna manewrowa.
Plik PDF

Definicja fortelu

Stosować fortele to tak powodować sytuacją, aby przeciwnik − otumaniony fałszywymi obrazami mentalnymi i własnymi stanami emocjonalnymi − mamił sam siebie, że to jemu bieg wydarzeń sprzyja, a własne posunięcia przynoszą korzyści. Uczyni tak, gdy zaniecha użycia metod działania (procedur) optymalnych i skutecznych w danej sytuacji. Zamiast tego, swoje kalkulacje oceni przez pryzmat względów wizerunkowych, rytualnych i emocjonalnych.

Przeciwnik musi zostać odłączony od kontaktu ze środowi- skiem działania. Ma ignorować istotne wydarzenia i czynniki, lub ich nie dostrzegać, a w rezultacie bezwiednie utracić zdolność i możność do realizacji upatrzonych celów. Ma dobrać taktykę i sposób działania narzucone przez inne względy, niż logika bezporedniego pola walki.

Definicja zwycięstwa

Zwyciężyć to sprawić, że inni utracą zdolność do przeciwdziałania naszym planom. W tym celu nie trzeba zniszczyć fizycznie ani przeciwnika, ani jego narzędzi działania, ani nawet narzucać mu własnej woli, czy poglądów. Wystarczy wy- wołać w nim poczucie rzeczywistej lub postrzeganej przegranej, zniszczyć jego morale (ang. fortitude). Zwyciężyć to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko porażki (ang. create defeat phenomenon) tak, aby zaniechał on wrogiej nam aktywności.

Kluczowe prawidłowości

Wojny i konflikty toczą ludzie. Pierwszorzędnym celem jest umysł przeciwnika. Tak pojmowana sztuka wojenna jest więc z samej swojej natury gałęzią psychologii.

Podejście „zachodnie”, to wojna na wyniszczenie (ang. attrition warfare). Metoda zwycięstwa to wytworzenie kalkulowanej metodami arytmetycznymi, dającej się więc skwantyfikować, przewagi liczebnej lub materiałowej, a następnie zniszczenie przeciwnika lub jego zdolności działania. Newralgiczny punkt, którego zniszczenie jest celem, tak zwany środek ciężkości przeciwnika (ang. center of gravity), to jego kluczowa siła. Kulturowe uwarunkowania sprawiają, że starcie przybiera formę konfrontacji typu fair game, a więc m.in. atak ma naturę uderzania twardym w twarde, a obrona polega na wytworzeniu kontr-siły podobnego typu, co ta użyta w ataku.

Podejście przeciwne, którego prekursorem jest Sun Zi, to tzw. wojna manewrowa. W takiej wojnie uczestnik uzyskuje przewagę wykorzystując trudne do zważenia słabości i siły ludzkiej duszy. Psychologia jest fundamentem wszystkich koncepcji wojny manewrowej − starcia dwóch przeciwstawnych ludzkich woli. W maneuver warfare środek ciężkości przeciwnika to jego kluczowa słabość. Atak ma postać uderzania twardym w miękkie, najlepiej w warunkach możliwie nieuczciwych dla tamtego. Trzy podstawowe techniki neutralizacji lub podporządkowania sobie przeciwnika to:

(1) działanie wyprzedzające (ang. preemption)
czyli pokonanie lub neutralizacja przeciwnika zanim dojdzie do walki. To na przykład błyskawiczne podjęcie działań tak, że plany przeciwnika i stopień ich rozpoznania przestają mieć jakiekolwiek znaczenie;
(2) dyslokacja (ang. dislocation)
czyli sprawienie, aby siły przeciwnika utraciły znaczenie przez to, że znajdą się w niewłaściwym miejscu lub czasie (d. pozycyjna i czasowa), albo też są nieadekwatne do zadania (d. funkcjonalna), jak to miało miejsce z atakami konnego rycerstwa na innowacyjne, doraźnie budowane husyckie fortyfikacje z wozów bojowych;
(3) zakłócenie (ang. disruption)
, czyli neutralizacja (w tym m.in. zniszczenie) lub zaszachowanie przeciwnikowi środka ciężkości, co ma sparaliżować jego wysiłek.

Adaptacja fragmentu książki:

Zadaniem forteli jest zakłócić percepcję. (...) „Człowiek posiada pewien repertuar przystosowawczych programów działania – zarówno wrodzonych, jak i wyuczonych”. W uruchamianiu rozmaitych programów i procedur poznawczych pośredniczą emocje. Są umiarkowanie silne lub intensywne, co przekłada się też na siłę przywoływanych przez siebie reakcji. Nagłe wycofanie lub pojawienie się nowego bodźca wyłączy jedną, a uruchomi nową reakcję emocjonalną i procedurę. W momencie przełączania umysł znajdzie się w stanie krótkotrwałej inercji. [...]

Fragment książki: ramka Zwarcie w głowie przeciwnika ze stron 398-400

W sferze psychologii działa to tak: „Człowiek posiada pewien repertuar przystosowawczych programów działania – zarówno wrodzonych, jak i wyuczonych”. W uruchamianiu rozmaitych programów i procedur poznawczych pośredniczą emocje. Są umiarkowanie silne lub intensywne, co przekłada się też na siłę przywoływanych przez siebie reakcji.

Nagłe wycofanie lub pojawienie się nowego bodźca wyłączy jedną, a uruchomi drugą, nową reakcję emocjonalną i procedurę. W momencie przełączania umysł znajdzie się w stanie krótkotrwałej inercji. Nastąpić to może w przerwie po przerwaniu jednego programu, a przed zaczęciem nowego, ale też wtedy, gdy nastąpi konflikt dwóch programów uruchomionych jednocześnie.

Oczytany w mądrościach wschodu rycerz z neurochirurgiczną precyzją prowadzi wyrafinowany atak w ośrodek decyzyjny wrażych sił. Stosuje przy tym słynną maksymę Sun Zi: „najlepszą metodą walki jest atak na zamysły [umysł] przeciwnika”

Psychologowie wciąż testują hipotezy próbując określić, który organ mózgu jest za to odpowiedzialny. Póki co pewne jest to, że mechanizm fortelu mający zakłócić funkcje poznawcze ofiary (przełączanie procedur) działa nie na poziomie wiedzy nabytej, ale na poziomie neuroanatomicznym.

Wytyczna działania: spraw, by u przeciwnika nagle zadziałało kilka równoległych, konfliktujących ze sobą programów działania. W kategoriach zachowań społecznych: człowiek oczekuje jedynie zajścia zdarzeń prawdopodobnych. Zdarzenia niepasujące do przewidywań albo powodują wyżej opisane „zwarcie” lub są ignorowane (patrz s. 466 i 468). Metodą psucia rachub będzie więc wykorzystanie zjawiska primingu (patrz s. 79). Podsuwając przeciwnikowi odpowiednio spreparowane informacje, można w jego głowie uruchomić i przygotować do użycia programy, które okażą się nieadekwatne wobec tego, co mu szykujemy. Doprowadzi to do przeciążenia w krytycznej chwili, gdy przeciwnik zacznie już przywoływać do działania procedury prawidłowe.

Wgrywanie komuś niepasujących do sytuacji programów sprowadza się do tak banalnych trików jak udawanie rannego i zostawienie śladów krwi po to, by podejść od tyłu prześladowców nastawionych nie na walkę, a dobicie rannego.

Inny atak prowadzony na poziomie fizjologicznym to wywołanie lub stłumienie reakcji instynktownych. W swojej bardzo cennej poznawczo pracy Dave Grossman wykazuje, że u żołnierzy mających zabijać uruchamiała się silniejsza niż instynkt przetrwania blokada powstrzymująca przed zabiciem bądź zranieniem przeciwnika. Agresję wewnątrzgatunkową hamują, co już wspominałem, nie tylko instynkty, ale i rytuały – m.in. redukujące agresję sygnały uległości, odczytywane jako poddanie. Stroszenie (pozorne powiększanie, demonstrowanie siły, zastraszanie) ma zredukować agresję przeciwnika, a wyzwolić w nim reakcji ucieczki. To właśnie na tym polu przewagę zapewniała wczesna broń palna, dalece mniej skuteczna od łuków czy kuszy.

Uruchamiając te obudowane wyuczonymi normami społecznymi instynkty można sparaliżować wolę walki i zniszczyć morale przeciwnika równie skutecznie jak wywołując strach i poczucie bezsiły! Grossman wspomina, że bez „treningu mordercy”, któremu poddano żołnierzy U.S. Army dopiero w czasie wojny w Wietnamie, jedynie 2% ludzi jest psychicznie zdolna do świadomego zabijania lub krzywdzenia. Stąd potrzeba odczłowieczania postaci biegających przed lufą, które stosowano od zarania dziejów. Słynny eksperyment Milgrama pokazał też, że blokady psychiczne znikają m.in. pod presją autorytetu.

Efekt sparaliżowania dostępu do wiedzy nabytej to zakłócenie cyklu decyzyjnego OODA »35.1. Polega na poddaniu przeciwnika silnym emocjom i wyłączeniu pracy partii mózgu które odpowiadają za rozumowanie logiczne i wykorzystanie doświadczenia i treningu. Stąd wszechobecna zasada, aby reakcje utrwalać w pamięci motorycznej jako „wyuczone odruchy”, które są znacznie mniej podatne na zakłócenia.

Adaptacja fragmentu książki:

Dla Chińczyków negocjacje nie są antytezą, zawieszeniem wojny ani negocjowaniem umowy dwóch w miarę równorzędnych stron. Są wojny przedłużeniem – dotyczy to też negocjacji nad zawieszeniem broni. Negocjacje to już walka, czego jedną z konsekwencji jest kulturowo uwarunkowany i przez to oczywisty bezsens wypowiadania wojny. [...]

— fragment artykułu w portalu Kresy.pl, Sztuka wojny? A może sztuka jej unikania?

Książka jest przewodnikiem po chińskiej mentalności.

Kod kulturowy to sposób rozumienia zjawiska, rzeczy, zachowania. Jest on wbudowany w język bardzo głęboko, tak, że czasem użytkownik kodu nie jest w stanie przyjść do porządku z tym, że w odmiennej kulturze rzeczy oczywiste przestają być oczywiste. Posługiwać się obcym kodem kulturowym to tyle, co rozumieć znaczenie słów z punktu widzenia nie tylko własnej kultury, ale też kultury zupełnie odmiennej.

Spis treści całości

Część I: Walka z cieniami

To grupa krótkich esejów o chińskim kodzie kulturowym. Wśród tematów m. in.
 • 1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów.
 • 2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem na przeciwnika.
 • 3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.
 • 4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.
 • 5. Sekret chińskiego sukcesu.
 • 6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.
 • 7. Pochodzenie Trzydziestu sześciu forteli.


 • Część I: Walka z cieniami
  (Urywki z każdego z dziewięciu esejów)


  1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów:

  [...] Ta chińska dalekosiężność planowania polega na czynieniu przygotowań i planów nie celem odwrócenia układu sił. W rozumieniu Chińczyków taki obrót wydarzeń nie jest czymś co trzeba wymusić czy wywalczyć. Jest okolicznością nadchodzącą nieuchronnie. Zamiast więc „zawracać kijem Wisłę”, Chińczycy spokojnie siadają nad jej brzegiem i w myśl ichniejszego przysłowia −cierpliwie czekają, aż spłynie nią ciało ich wroga. Inaczej: zamiast trwoninić siły nad powstrzymaniem nieuchronnego upadku, starają się zminimalizować jego dotkliwość. [...]
  [...] Z tego wynika inna zasada. Korzystnie jest przyspieszyć wzrost siły przeciwnika. W ten sposób przyspiesza się jednocześnie jego nieuchronny upadek. [...]


  2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem:

  [...] Zmniejsz zdolność przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymaj lub zwiększ tą zdolność u siebie. [...]


  3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.

  [...] Chińska sztuka podstępu była nieuniknioną naturalną konsekwencją istnienia sprzeczności między systemem wartości opartym na harmonii, a koniecznością toczenia i rozwiązywania sporów konfliktów interesów. Podstępy i działania niejawne pozwalały osiągać cele bez zakłócania pozorów harmonii i konieczności otwartego przekraczania norm. Pozwalała podtrzymać decorum. [...]


  4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.

  [...] Wypadkowa działania tradycji religijnych, nauk konfucjańskich i innych czynników sprawiły, że chwałę zwycięstwa osiągano raczej dzięki zastosowaniu skutecznego fortelu, a nie pokonaniu przeciwnika w krwawym boju. Pojedynki umysłów, są w chińskim ujęciu dalece ciekawsze i ważniejsze niż pokazy odwagi i sprawności we władaniu bronią. Tym bardziej, że konieczność stoczenia bitwy traktowano jako przejaw nieudolności dowódcy i władcy, który nie potrafił unieszkodliwić przeciwnika zanim użycie siły militarnej stało się konieczne. [...]


  5. Sekret chińskiego sukcesu.

  [...] Choć Korea poszła inną drogą niż Chiny, jej sukces także jest owocem połączenia „azjatyckiej pracowitości” z „zamordystyczną” kontrolą i regulacją gospodarki przez rząd. Także i tutaj klucz stanowiło należyte przygotowanie odpowiedniego środowiska do rozwoju! W Korei Południowej centralne sterowanie i realizacja odgórnych planów, w przeciwieństwie do polskiego socrealizmu, była przeprowadzona racjonalnie. Koreańczycy skutecznie chronili własną gospodarkę przed importem i obcym kapitałem (regulowali przepływ dewiz i napływ obcych inwestycji), przy tym dozwalali na naruszanie krępujących innowacyjność praw własności intelektualnej. [...]


  6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Te same prawidła rządzą nie tylko całym kosmosem, ale i przyrodą i światem człowieka. Oscylujące przemiany są przejawem dynamicznej równowagi przeciwieństw – z reguły Chińczycy operują pojęciem przemian pierwiastków Yin i Yang. Ich natężenie rośnie i maleje w cyklach, w zmienia się też ich natura. [...] Taka ramifikacja podstawowych interakcji zjawisk jest odmienna od mniemań i teorii alchemików starożytnego i średniowiecznego Zachodu. Dla osiągnięcia zmiany na Zachodzie potrzebna jest głęboka ingerencja, na Wschodzie – cierpliwe czekanie, aż zmiana zajdzie sama. [...]


  7. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Chiński znak ji  計, jeśli zbudować jego definicję ostensywną na bazie Trzydziestu sześciu forteli, wychodzi poza zakres znaczeniowy polskich słów ‘fortel’ i ‘podstęp’. Znak ji, zwłaszcza w kontekście wojskowym, jest tłumaczony na ‘fortel’, jednak nie jest to tłumaczenie ścisłe. Ji oznaczało pierwotnie plan, kalkulację, schemat bądź wzorzec postępowania. Nie chodzi więc o oszukanie czy pokonanie przeciwnika, ale o skuteczne zaplanowanie i realizację zamiarów. [...]

  Część II: Trzydzieści sześć forteli


  Poniżej wybrane urywki opisów forteli.
  Mini-omówienie wszystkich forteli z wieloma przykładami (w tym filmy on-line) znajduje się tutaj: Wersja mini


  Przewodnik przez fortele (tylko wybrane fortele, całość w pliku PDF

  1. Oszukaj Niebo i przekrocz morze

  Pod zasłoną działań jawnych i pozornie niewinnych ukryj rozbieżność interesów i konflikt, do którego sam już się szykujesz.

  2. Zaatakuj Wei, aby uratować Zhao

  Rozdziel neutralizację siły przeciwnika od zgodnego z powszechną praktyką (tj. rytualnego) sposobu pokonania go.

  21. Opuść pancerzyk jak cykada

  Ukryj swoją przejściowo dużą wrażliwość na atak

  32. Fortel pustego miasta

  Fortel podwójnego blefu. Gdy jesteś słaby, a twoje możliwości obrony są wyczerpane… pokaż tą słabość. Podejrzliwy przeciwnik pomyśli, że ta okazana słabość jest podstępem, a w rzeczywistości jesteś silny i zastawiasz na niego pułapkę. Jeśli uzna ryzyko za zbyt duże, nie zaryzykuje ataku nawet dysponując przytłaczającą przewagą.

  36. Ucieczka jest najlepsza

  Nie walcz, jeśli nie masz szans na wygraną. Zachowaj siły i sprawność na lepszą okazję. Uciekaj, by zwyciężyć następnym razem.


  (koniec urywków książki)


  Cytaty, maksymy i aforyzmy
  zamieszczone lub nie zamieszczone w książce.
  Wprowadzenie i wstęp

  Niedość mieć talent: trzeba mieć także wasze na niego pozwolenie — nieprawdaż, przyjaciele moi?

  Ein Talent haben ist nicht genug: man muss auch eure Erlaubniss dazu haben, — wie? meine Freunde?

  – Fryderyk Nietzsche,Poza dobrem i złem,
  Rozdział IV Zdania i potrącenia, sentencja 151,
  tłum. Stanisław Wyrzykowski

  Wewnątrz kultywować cnotą i kulturą, na zewnątrz zbroić się.

  內修文德外治武備 Nèi xiūwén dé wài zhì wǔbèi

  – 吳子 Wu Zi,Księga mistrza Wu,
  jeden ze starożytnych traktatów militarnych
  (cytat nie zamieszczony w książce)

  Kropla drąży kamień[ nie siłą, a częstym padaniem].

  gutta cavat lapidem [non vi sed saepe cadendo]
  A drop of water hollows a stone[, not by force, but by falling often].

  – Owidiusz, Listy znad Morza Czarnego,
  IV, 10, 5
  (w nawiasie kw. dopisek średniowieczny)

  Fortel 1: Oszukaj Niebo i przekrocz morze
  – Jedną z wad Holmesa – jeśli to wadą można nazwać – była niesłychana powściągliwość w odkrywaniu komukolwiek swoich planów. Wynikało to w części z jego despotycznej natury, skutkiem której lubi mieć przewagę i sprawiać otoczeniu niespodzianki, w części zaś z zawodowej podejrzliwości, nakazującej mu nie zaniedbywać żadnej ostrożności.

  – Arthur Conan Doyle, Pies Baskervillów

  Fortel 4: Wyczerpuj wroga
  a sam gromadź siły

  „Lud jest tym dla partyzanta, czym woda dla ryby”

  – Mao Zedong (1937), Wojna partyzancka

  Fortel 7: Stwórz coś z niczego

  Kłamstwo jest tym lepsze, im bliższe prawdy, a sama prawda – o ile można ją zastosować – jest najlepszym kłamstwem.

  – Preem Palver, w powieści Isaaca Asimova Agent Fundacji

  Fortel 16: Chcesz złapać? Wpierw popuść!

  Starożytni dowódcy armii, którym znany jest dobrze potężny wpływ konieczności, i jak ona inspiruje żołnierzy desperacką odwagą, nie zaniedbywali niczego, aby poddać swych ludzi największym naciskom.

  – Niccolo Machiavelli

  Fortel 17: Rzuć cegłę,
  aby przyciągnąć nefryt

  Ci ludzie w lesie – co w nich widziałeś? [...] Strach. Głęboki, toczący [wnętrzności] strach. Byli nim zarażeni. Strach jest chorobą. Wpełznie do duszy każdego, kto się z nim zetknie. Już naruszył twój spokój. Nie po to kształciłem cię, by widzieć, jak żyjesz w strachu. Wygoń strach ze swego serca. Nie wnieś go do naszej wioski.

  – Flint Sky w filmie Apocalypto

  Fortel 19: Zabierz opał spod kociołka

  „Nie dajemy im wytchnąć, nie dajemy im spać. To wojna umysłów przeciwko liczbom”

  – fiński generał Kurt Wallenius, Finlandia 1939–40

  Fortel 20: Zmąć wodę by złapać ryby

  Nastawiony do wszystkiego bojaźliwie i zachowawczo może ponieść klęskę, bo nie potrafi wyciągnąć z tej sytuacji właściwych wniosków. Różnica między nim a wami byłaby taka, jak różnica między nim walczącym w nocy, a wami za dnia, zakładając, że kiedykolwiek mogłoby się to zdarzyć jednocześnie.

  – Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta 16.19

  „Gdyby okazało się, że ktoś w armii działa na jej szkodę i rozluźnia morale w obozie, karą musi być śmierć”

  – Eneasz Taktyk 10.19

  Fortel 26: Wskazuj na morwę, ganiąc drzewo świętojańskie

  „Więcej osiągniesz uśmiechem i pistoletem, niż samym uśmiechem”

  – Al Capone

  Fortel 33: Fortel przewerbowanego szpiega i siania niezgody

  „Jedyną naprawdę skuteczną bronią prasy w walce z socjalizmem jest milczenie”

  – George Bernard Shaw ,

  „PS Drogi Doradco, gdy wszystko inne zawiedzie, pamiętaj o niebieskich śrubkach!”

  – Stanisław Lem , Cyberiada

  „Władcy widzą poprzez szpiegów tak jak krowy za pomocą zapachów, Bramini za pomocą ksiąg i reszta ludzi za pomocą oczu”

  – Mahabharata

  Fortel 36: Ucieczka jest najlepsza

  „Nigdy nie inwestuj w coś, czego nie potrafisz zrozumieć”

  – Warren Buffett

  „Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją”

  – w filmie Patton (to nie są słowa samego gen. Pattona)

  Kilka tygodni później, już wyleczony staraniem driad i wodą Brokilonu, Geralt zastanawiał się, jaki błąd popełnił w czasie walki. I doszedł do wniosku, że podczas walki nie popełnił żadnego. Jedyny błąd popełnił przed walką. Należało uciec, zanim walka się zaczęła.

  – Andrzej Sapkowski, Czas pogardy

  Errata

  Jeśli znalazłeś w książce błąd, skontaktuj się z autorem

  strona 7:

  Sedno fortelu pierwszego zostało przeredagowane z wersji dosłownej "Ukryj swoje cele i motywy pod zasłoną działań ostentacyjnych, jawnych i pozornie nieprowadzących do jego osiągnięcia." do wersji ogólniejszej: "Pod zasłoną działań jawnych i pozornie niewinnych ukryj rozbieżność interesów i konflikt, do którego sam już się szykujesz.".
  Część I: Walka z cieniami  strona 55:

  Cytat ze Sztuki wojny rozpoczynający się od słów "Stąd więc tym, co umożliwia..." powinien być opisany jako 13.2, a jest 8.2.


  Część II: 36 forteli

  s. 139-140, ilustracja historyczna 4.1:

  Sam pisałem w jednym z aneksów... i sam wpadłem w pułapkę. Władca Lu nie nosił tytułu króla. Był księciem udzielnym mianowanym przez króla Zhou – dynastii sprawującej tytularną władzę nad Lu i pozostałymi chińskimi państwami.


  s. 182, wzorzec fortelu 7:

  Cytat "Kłamstwo jest tym lepsze, im bliższe prawdy, a sama prawda – o ile można ją zastosować – jest najlepszym kłamstwem." pochodzi z powieści Agent Fundacji, a nie Fundacja. Słowa wypowiedział nie Salvor Hardin, a Preem Palver. Są one częścią dialogu między postaciami w tym sensie, że są cytowane jako maksyma postaci historycznej względem fabuły książki.

  Feedback


  Jeśli wykryłeś błąd...
  skontaktuj się z autorem i zgłoś swoją uwagę: kontakt

  Trzydzieści sześć forteli

  Wybrana bibliografia

  ★ Plik PDF 300 kB ★

  recenzje

  Recenzje i rekomendacje

  Rekomendacja z okładki książki:

  Ludzie, podobni swoją przenikliwością do ideału świętego męża, będący w stanie odrzucić grę pozorów i dostrzec prawdziwe przyczyny i skutki wydarzeń, żyją wśród nas. Jednym z nich był John Fisher, jako Pierwszy Lord Admiralicji w 1908 roku przepowiedział, że wojna z Niemcami (znana nam dzisiaj jako Pierwsza Wojna Światowa) rozpocznie się wraz z zakończeniem przebudowy Kanału Kilońskiego, który potrzebny był Niemcom do przemieszczania okrętów liniowych między Bałtykiem a Morzem Północnym. Termin zakończenia wyznaczono na październik 1914 roku, jednak kanał został ukończony kilka miesięcy wcześniej, w lipcu. Zaledwie kilka dni później, wybuchł bezpardonowy konflikt o kontrolę nad światem.

  Inny przykład to tzw. problem niemieckich czołgów. W czasie Drugiej Wojny Światowej aliancki wywiad oszacował, że miesięczna produkcja czołgów w sierpniu 1942 to około 1500 pojazdów. Analiza statystyczna numerów seryjnych przechwyconych sztuk pozwoliła określić tą produkcję na 327. Ujawnione po wojnie dokumenty niemieckie pokazywały 342.

  W tej książce znajdą się dziesiątki historii takich jak dwie powyższe. Dadzą one czytelnikowi praktyczne podstawy jak przybliżyć się do taoistycznego ideału. Dadzą inspirację do nauczenia się sztuki wnikliwej obserwacji świata i rozumienia w gruncie rzeczy prostych praw, które nim rządzą.

  Rekomendacje

  Książka nie została jeszcze wydana. :

  Recenzje

  Książka nie została jeszcze wydana. Popros o powiadomienie tutaj:

  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Spytaj autora o dostępność

  inne

  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Spytaj autora o termin wydania

  Inne książki tego autora

  Niedostępna, kup u autora lub zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Książka to zbiór anegdot i relacji historycznych opisujących podstępy i fortele. Ale służy nie tylko rozrywce - anegdoty to ilustracje pokazujące, jak nasza kultura ogranicza możliwości działania. Jest to punktem wyjścia do zestawienia tego, jak Chińczycy i ludzie Zachodu rozumieją konflikt i jak postępują w sytuacjach konfliktowych.


  Motto książki: Broń to tylko przygodne narzędzie, które ma zmusić przeciwnika do zmiany zamiarów. Jedynym polem bitwy jest umysł. Wszystko inne to nieistotny szum. — Lois McMaster Bujold

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  Bodaj najlepsze momenty sienkiewiczowskiej trylogii to opisy forteli obmyślanych przez imć Zagłobę. Dzięki znajomości ludzkiej psychiki łatwo wywoływał on szacunek swoich towarzyszy i śmiech podziwu czytelnika.

  W tej książce znajdziesz opowieści o czynach ludzi takich jak Zagłoba. O wybitnych dowódcach formatu Lawrence’a z Arabii i mężach stanu jak słynny chiński strateg Zhuge Liang, ale też postaciach fikcyjnych, takich jak dowódca „Czerwonego października”. „Dowódca wypłoszył ich z wody!” krzyczy jeden z załogantów Ramiusa. Okrzykiem tym puentuje świetnie to, jak postronni widzą rozgrywki toczone przez „graczy” w mrocznych głębinach pod mamiącą spokojem powierzchnią. Ci gracze zdawali się działać w „równoległym świecie.” Niby patrzyli na to samo, niby mili ten sam zestaw informacji, co inni uczestnicy i obserwatorzy... ale składali z nich układankę zupełnie odmienną. Dostrzegali i wpływali na łańcuchy przyczyn i skutków, które zwykły człowiek jest w stanie dostrzec dopiero po całym zdarzeniu, albo i wcale.


  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Niemal dwieście anegdot, relacji historycznych i innych przykładów pokazuje, że religie, systemy wróżb i metoda naukowa mają w swej istocie jeden i ten sam cel: aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak przewidzieć i kontrolować przyszłość.


  Motto książki: „Płytcy ludzie wierzą w szczęście. Silni wierzą w przyczynę i skutek.” -- Emerson

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć" - poucza hiszpański filozof Santayana. A ci którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni - odgryza się złośliwe życie.

  Stanisław Lem pisał, że w toku ewolucji dobór naturalny faworyzował te osobniki, które z niepełnych danych potrafiły wysnuć decyzje pozwalające przetrwać. Jesteśmy maszynami do przewidywania przyszłości. A nasza kultura, w równym stopniu i nauka i religia, to systemy pozwalające poddać kontroli chaos informacyjny - wyszukać wzorce i na ich podstawie rzeczywiste poczucie kontroli lub jego namiastkę... zbudować świadomość sytuacyjną, jak powiedziałby amerykański wojskowy.

  Wzorce są pośród nas przenikają chaos, tworząc dynamiczne struktury sensu, wskazujące przez mgnienie kierunek, w którym potoczą się wydarzenia. To mgnienie ma różne imiona: nagła intuicja, przebłysk geniuszu, wgląd w istotę rzeczy.
   

   

  „Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, prezentując swoją książkę The Future of the Mind


  Psychohistoria to fikcyjna nauka wymyślona przez słynnego pisarza Isaaca Asimova. Dla fanów literature SF to synonim przewidywania przyszłości... i jej zmiany. Ale wszystkie wierzenia, religie, systemy wróżb... a nawet sama metoda naukowa mają w swej istocie jeden i ten sam cel... odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak przewidzieć i kontrolować przyszłość, skutki własnych działań i postępki ludzi wokół nas. Człowiek, który potrafi z aktualnego stanu spraw wywieść to, co dopiero się zdarzy, „grokujący” zasady rządzące Wszechświatem, pojmujący naturę Dao, zwany był w starożytnych Chinach Świętym Mężem (聖人). Mógł on „zobaczyć początek i poznać koniec”. „Odrzuć pustkę, ułudę, by dostrzec pełnię, prawdziwy świat”, głoszą nauki buddyjskie. „Mów prawdę, a prawda cie wyzwoli”, nawoływał Jezus. „Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć”, zauważa Henri Bergson. Wszystkie te i podobne dyrektywy podsuwają tą myśl, że należy odrzucić swoje przekonania, przesądy, często zawodną wiedzę, aby spojrzeć na problem w sposób nowy, umożliwiający jego – często błyskotliwe – rozwiązanie.

  Wielka Brytania. Największe imperium w dziejach ludzkości… u szczytu potęgi. Wokół rosną w siłę zawistni konkurenci. Rok 1908 John Fisher, brytyjski Pierwszy Lord Admiralicji, stwierdza, że wojna z Niemcami rozpocznie się w chwili ukończenia przebudowy Kanału Kilońskiego, który potrzebny był Niemcom do relokowania pancerników między Morzem Północnym a Bałtykiem. Kanał miał być oddany do użytku w październiku 1914. Ukończono go jednak kilka miesięcy wcześniej – w lipcu. Ledwie kilka dni później bezlitosny konflikt o panowanie nad światem został puszczony w ruch. Fisher trafił w dziesiątkę.

  Naucz się przewidywać przyszłość Książka, którą trzymasz w ręku, jest nie tylko zbiorem ciekawych opowiastek. Jest podręcznikiem nauki tego, jak dostrzegać wzorce i myśleć tak jak Fisher, Aleksander Wielki, czy fikcyjni burmistrzowie Fundacji w powieści Asimova.


  Niedostępna, kup u autora lub zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: 81 pięknych przysłów, maksym i fragmentów wierszy. Chiński kod kulturowy w pięknych ilustracjach

  Motto książki: Pijąc wodę pamiętaj o źródle

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Książka to dopełnienie Starożytnej mądrości. Zawiera piękne sentencje i maksymy i przysłowia ilustrujące czasy kolejnych chińskich dynastii, filozofię taoizmu, duchowość buddyjską itp.

  Motto książki: Gdzież jest ten, który zapomniał słów? On jest tym, z którym chcę porozmawiać.

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Bitwy i podstępy wojenne dawnych Chin. Jest to zbiór opowiastek i anegdot historycznych opisujących dokonania wybitnych dowódców i żołnierzy historycznych Chin. Książka w przygotowaniu.
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Wojenne zawieruchy okresu trzech królestw to niemal niewyczerpane źródło wojennych opowieści o wyczynach dowódców i żołnierzy, podstępach, bitwach i potyczkach. Książka zawiera niemal 200 rozmaitych relacji

  Motto książki: Wszystko już gotowe, teraz tylko czekać na wschodni wiatr

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  Wielkie imperia wzrastają, kwitną, a potem popadają w słabość i zagładę. Koło chińskiej historii zatacza kręgi prawidłowości cykli dynastycznych. Każdy koniec dynastii przynosił często i dziesięciolecia chaosu. Schyłek dynastii Han był szczególnie dotkliwy. W roku 208 rywalizujące trzy ośrodki polityczne stoczyły bitwę, która miała zadecydować o tym, jak długo potrwa regres chińskiej cywilizacji.


  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Samotna wyprawa poprzez bezdroża pustyń i gór to czas refleksji i czas wytchnienia. Czas spojrzenia na codzienne życie z dystansem, zamyśleniem... ale i przekornym humorem

  Motto książki: Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2016.

  Tyle gwiazd... a jednak Nieskończoność wciąż jest czarnym oceanem pustkowi. Istoty rozumne, całe cywilizacje błądzą w tej nicości szukając każde swoich odpowiedzi... i swoich pytań.


  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2016.

  Przez dwa tysiąclecia Ziemia była jedynie ledwie widocznym punktem. Powrót stał się obsesją pokoleń pogrążonych w nostalgii i pragnieniu powrotu... i tych, którzy chcieli im w tym przeszkodzić.


  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Jest to przeredagowany i dostosowany do formy książkowej doktorat autora. Przewidywany termin wydania: 2017
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Na ramionach gigantów. Idź śladami wielkich umysłów i wielkich czynów

  Trzeci tom trylogii wzorców. Poradnik Kompilacja krótkich esejów, anegdot, wypisów z biografii wielkich ludzi – wyselekcjonowane wedle kryterium wytworzenia w czytelniku usposobienia do twórczego działania. Jest to trzeci tom trylogii wzorców.


  Motto książki: Żaden wielki wysiłek nie został nigdy kupiony za pieniądze. Ni malowidło, ni wiersz, ni katedra z kamienia, ni żadne państwo nie zostało nigdy powołane do życia dla zapłaty jakiegokolwiek rodzaju. Ni Partenon, ni Termopile nie były wzniesione albo bronione dla nagrody czy chwały, ani Buchara splądrowana, ani Chiny zdeptane butem Mongoła jedynie dla łupu i władzy. Wynagrodzeniem za dokonanie tych rzeczy było samo wprowadzenie ich w czyn!

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Powieść Sci-Fi. Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2017 lub 2018....
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  Trzytomowy cykl WZORCE:

  Powiadom o wydaniu
  Wzorce (dopełnienie 36 forteli)
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Starożytna mądrość chińska cz. 2
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojenne epizody starożytnych Chin
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojny okresu Trzech Królestw
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Podróże na motorze
  W przygotowaniu
  Kontynuacja książki 36 forteli
  Powiadom o wydaniu
  Kontynuacja 36 forteli
  W przygotowaniu

  W przygotowaniu jest kontynuacja książki. Nie będzie to jednak kontynuacja, ale dopełnienie. O ile 36 forteli to podręcznik psychologii konfliktu, to tematem wiodącym tomu drugiego jest przewidywanie przyszłości.

  Powiadom o publikacji

  gdzie?

  Gdzie kupić

  Książka czasowo niedostępna.

  Planowane wznowienie: grudzień 2015.

  Aktualnie książkę można kupić bezpośrednio od autora, lub cierpliwie poczekać. Opcjonalnie można zażyczyć sobie egzemplarz z autografem i pieczęcią.

  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Spytaj autora o termin wydania

  Inne książki tego autora

  Niedostępna, kup u autora lub zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Książka to zbiór anegdot i relacji historycznych opisujących podstępy i fortele. Ale służy nie tylko rozrywce - anegdoty to ilustracje pokazujące, jak nasza kultura ogranicza możliwości działania. Jest to punktem wyjścia do zestawienia tego, jak Chińczycy i ludzie Zachodu rozumieją konflikt i jak postępują w sytuacjach konfliktowych.


  Motto książki: Broń to tylko przygodne narzędzie, które ma zmusić przeciwnika do zmiany zamiarów. Jedynym polem bitwy jest umysł. Wszystko inne to nieistotny szum. — Lois McMaster Bujold

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  Bodaj najlepsze momenty sienkiewiczowskiej trylogii to opisy forteli obmyślanych przez imć Zagłobę. Dzięki znajomości ludzkiej psychiki łatwo wywoływał on szacunek swoich towarzyszy i śmiech podziwu czytelnika.

  W tej książce znajdziesz opowieści o czynach ludzi takich jak Zagłoba. O wybitnych dowódcach formatu Lawrence’a z Arabii i mężach stanu jak słynny chiński strateg Zhuge Liang, ale też postaciach fikcyjnych, takich jak dowódca „Czerwonego października”. „Dowódca wypłoszył ich z wody!” krzyczy jeden z załogantów Ramiusa. Okrzykiem tym puentuje świetnie to, jak postronni widzą rozgrywki toczone przez „graczy” w mrocznych głębinach pod mamiącą spokojem powierzchnią. Ci gracze zdawali się działać w „równoległym świecie.” Niby patrzyli na to samo, niby mili ten sam zestaw informacji, co inni uczestnicy i obserwatorzy... ale składali z nich układankę zupełnie odmienną. Dostrzegali i wpływali na łańcuchy przyczyn i skutków, które zwykły człowiek jest w stanie dostrzec dopiero po całym zdarzeniu, albo i wcale.


  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Niemal dwieście anegdot, relacji historycznych i innych przykładów pokazuje, że religie, systemy wróżb i metoda naukowa mają w swej istocie jeden i ten sam cel: aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak przewidzieć i kontrolować przyszłość.


  Motto książki: „Płytcy ludzie wierzą w szczęście. Silni wierzą w przyczynę i skutek.” -- Emerson

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć" - poucza hiszpański filozof Santayana. A ci którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni - odgryza się złośliwe życie.

  Stanisław Lem pisał, że w toku ewolucji dobór naturalny faworyzował te osobniki, które z niepełnych danych potrafiły wysnuć decyzje pozwalające przetrwać. Jesteśmy maszynami do przewidywania przyszłości. A nasza kultura, w równym stopniu i nauka i religia, to systemy pozwalające poddać kontroli chaos informacyjny - wyszukać wzorce i na ich podstawie rzeczywiste poczucie kontroli lub jego namiastkę... zbudować świadomość sytuacyjną, jak powiedziałby amerykański wojskowy.

  Wzorce są pośród nas przenikają chaos, tworząc dynamiczne struktury sensu, wskazujące przez mgnienie kierunek, w którym potoczą się wydarzenia. To mgnienie ma różne imiona: nagła intuicja, przebłysk geniuszu, wgląd w istotę rzeczy.
   

   

  „Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, prezentując swoją książkę The Future of the Mind


  Psychohistoria to fikcyjna nauka wymyślona przez słynnego pisarza Isaaca Asimova. Dla fanów literature SF to synonim przewidywania przyszłości... i jej zmiany. Ale wszystkie wierzenia, religie, systemy wróżb... a nawet sama metoda naukowa mają w swej istocie jeden i ten sam cel... odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak przewidzieć i kontrolować przyszłość, skutki własnych działań i postępki ludzi wokół nas. Człowiek, który potrafi z aktualnego stanu spraw wywieść to, co dopiero się zdarzy, „grokujący” zasady rządzące Wszechświatem, pojmujący naturę Dao, zwany był w starożytnych Chinach Świętym Mężem (聖人). Mógł on „zobaczyć początek i poznać koniec”. „Odrzuć pustkę, ułudę, by dostrzec pełnię, prawdziwy świat”, głoszą nauki buddyjskie. „Mów prawdę, a prawda cie wyzwoli”, nawoływał Jezus. „Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć”, zauważa Henri Bergson. Wszystkie te i podobne dyrektywy podsuwają tą myśl, że należy odrzucić swoje przekonania, przesądy, często zawodną wiedzę, aby spojrzeć na problem w sposób nowy, umożliwiający jego – często błyskotliwe – rozwiązanie.

  Wielka Brytania. Największe imperium w dziejach ludzkości… u szczytu potęgi. Wokół rosną w siłę zawistni konkurenci. Rok 1908 John Fisher, brytyjski Pierwszy Lord Admiralicji, stwierdza, że wojna z Niemcami rozpocznie się w chwili ukończenia przebudowy Kanału Kilońskiego, który potrzebny był Niemcom do relokowania pancerników między Morzem Północnym a Bałtykiem. Kanał miał być oddany do użytku w październiku 1914. Ukończono go jednak kilka miesięcy wcześniej – w lipcu. Ledwie kilka dni później bezlitosny konflikt o panowanie nad światem został puszczony w ruch. Fisher trafił w dziesiątkę.

  Naucz się przewidywać przyszłość Książka, którą trzymasz w ręku, jest nie tylko zbiorem ciekawych opowiastek. Jest podręcznikiem nauki tego, jak dostrzegać wzorce i myśleć tak jak Fisher, Aleksander Wielki, czy fikcyjni burmistrzowie Fundacji w powieści Asimova.


  Niedostępna, kup u autora lub zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: 81 pięknych przysłów, maksym i fragmentów wierszy. Chiński kod kulturowy w pięknych ilustracjach

  Motto książki: Pijąc wodę pamiętaj o źródle

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Książka to dopełnienie Starożytnej mądrości. Zawiera piękne sentencje i maksymy i przysłowia ilustrujące czasy kolejnych chińskich dynastii, filozofię taoizmu, duchowość buddyjską itp.

  Motto książki: Gdzież jest ten, który zapomniał słów? On jest tym, z którym chcę porozmawiać.

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Bitwy i podstępy wojenne dawnych Chin. Jest to zbiór opowiastek i anegdot historycznych opisujących dokonania wybitnych dowódców i żołnierzy historycznych Chin. Książka w przygotowaniu.
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Wojenne zawieruchy okresu trzech królestw to niemal niewyczerpane źródło wojennych opowieści o wyczynach dowódców i żołnierzy, podstępach, bitwach i potyczkach. Książka zawiera niemal 200 rozmaitych relacji

  Motto książki: Wszystko już gotowe, teraz tylko czekać na wschodni wiatr

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki
  Opis z okładki:

  Wielkie imperia wzrastają, kwitną, a potem popadają w słabość i zagładę. Koło chińskiej historii zatacza kręgi prawidłowości cykli dynastycznych. Każdy koniec dynastii przynosił często i dziesięciolecia chaosu. Schyłek dynastii Han był szczególnie dotkliwy. W roku 208 rywalizujące trzy ośrodki polityczne stoczyły bitwę, która miała zadecydować o tym, jak długo potrwa regres chińskiej cywilizacji.


  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Samotna wyprawa poprzez bezdroża pustyń i gór to czas refleksji i czas wytchnienia. Czas spojrzenia na codzienne życie z dystansem, zamyśleniem... ale i przekornym humorem

  Motto książki: Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2016.

  Tyle gwiazd... a jednak Nieskończoność wciąż jest czarnym oceanem pustkowi. Istoty rozumne, całe cywilizacje błądzą w tej nicości szukając każde swoich odpowiedzi... i swoich pytań.


  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2016.

  Przez dwa tysiąclecia Ziemia była jedynie ledwie widocznym punktem. Powrót stał się obsesją pokoleń pogrążonych w nostalgii i pragnieniu powrotu... i tych, którzy chcieli im w tym przeszkodzić.


  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Jest to przeredagowany i dostosowany do formy książkowej doktorat autora. Przewidywany termin wydania: 2017
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym:

  Na ramionach gigantów. Idź śladami wielkich umysłów i wielkich czynów

  Trzeci tom trylogii wzorców. Poradnik Kompilacja krótkich esejów, anegdot, wypisów z biografii wielkich ludzi – wyselekcjonowane wedle kryterium wytworzenia w czytelniku usposobienia do twórczego działania. Jest to trzeci tom trylogii wzorców.


  Motto książki: Żaden wielki wysiłek nie został nigdy kupiony za pieniądze. Ni malowidło, ni wiersz, ni katedra z kamienia, ni żadne państwo nie zostało nigdy powołane do życia dla zapłaty jakiegokolwiek rodzaju. Ni Partenon, ni Termopile nie były wzniesione albo bronione dla nagrody czy chwały, ani Buchara splądrowana, ani Chiny zdeptane butem Mongoła jedynie dla łupu i władzy. Wynagrodzeniem za dokonanie tych rzeczy było samo wprowadzenie ich w czyn!

  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  W przygotowaniu. Zamów powiadomienie

  przez formularz Chiny.pl przez Facebook

  O czym: Powieść Sci-Fi. Projekt w przygotowaniu. Planowane wydanie 2017 lub 2018....
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  O czym:
  Rozwiń więcej...
  Fragmenty, opisy, rekomendacje:   Strona domowa książki

  Trzytomowy cykl WZORCE:

  Powiadom o wydaniu
  Wzorce (dopełnienie 36 forteli)
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Starożytna mądrość chińska cz. 2
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojenne epizody starożytnych Chin
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojny okresu Trzech Królestw
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Podróże na motorze
  W przygotowaniu

  powiadom

  Powiadom o wydaniu pozycji autora

  Aktualnie książka 36 forteli nie jest dostępna. Możesz poprosić o powiadomienie o jej wznowieniu. Planowany czas wydania II to grudzień 2015.
  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Poproś autora osobiście
  Zobacz też inne pozycje autora.